index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Copyright (c) 2008 by Radosław Wojciechowski * All Rights reserved  * E-Mail: sppiatek@interia.pl
Więcej informacji o Zuchach
W naszej Szkole działają 2 Gromady Zuchowe

RADOSNE PROMYKI uczniowie klasy II b
Drużynową jest dh Wanda Grabarek

LEŚNE SKRZATY uczniowie klasy III a
Drużynową jest dh Marzena Skowron

Zuchy z Gromady ,,Radosne Promyki" to:

- Natalia Gawryszczak
- Kinga Gębicka
- Natalia Gorąca
- Jakub Kowalski
- Dawid Kominiak
- Adrian Frątczak
- Piotr Jędrzejewski
- Katarzyna Matusiak
- Weronika Osiecka
- Hubert Płaczkowski
- Julia Palmowska
- Anna Romańska
- Szymon Różycki
- Katarzyna Stępniak
- Jakub Szczepaniak
- Aleksander Urbanek
- Paulina Zachorska
- Sandra Błachowicz
- Laura Majda
- Arkadiusz Matusiak

Zuchy podzielone są na 3 szóstki:
Kolorowe Motylki
Bystre Wiewiórki
Dzielne Lwy
_________________________________________________________________________________

Funkcjonowanie elementów metody harcerskiej

* Prawo i Obietnica Zucha
Prawo i Obietnica Zucha to fundamenty pracy instruktora z zuchami.
* Z nich wynikają cele wychowawcze.
Zuchy przyjmują Prawo wprost. Zapisy Prawa i Obietnicy Zucha są niekwestionowane, rozumiejąc Prawo i Obietnicę zuchy dążą do postępowania zgodnego z zapisami.
Szczególnym okresem, w pracy gromady, zapoznawania zucha z Prawem i Obietnicą, są zbiórki "pierwszego miesiąca".
* System małych grup
System małych grup realizowany jest przez podział na szóstki, wykorzystywany przy organizowaniu zabawy. Szóstki realizują powierzone im zadania w trakcie zbiórki gromady. Koedukacja nie występuje w szóstkach.
*  Uczenie w działaniu
Charakterystyczną formą aktywności zuchowej jest zabawa w kogoś lub w coś. Zuchowa zabawa w naturalny sposób kształtuje charakter dziecka i rozwija jego umiejętności.
* Stale doskonalony i pobudzający do rozwoju program
Program pracy gromady powinien odpowiadać na specyficzną dla tego wieku ciekawość otaczającego świata oraz krótką koncentracją na jednym temacie.
Program pracy gromady uwzględnia przede wszystkim:
- potrzeby zuchów,
- programy sprawności zespołowych i indywidualnych,
- zadania gwiazdek zuchowych.
Program jest tworzony przez drużynowego i przybocznych, którzy są również odpowiedzialni za jego realizację
.

Instrumenty metodyczne

* Gwiazdki zuchowe
Zuchy realizują zadania gwiazdki na zbiórkach, w domu i w szkole. Drużynowy wraz
z przybocznymi motywują i wspierają zucha w wykonywaniu zadań, nadzorują ich realizację, przy aktywnym wsparciu rodziców. Dla zapewnienia pełnego rozwoju stosowany jest system trzech gwiazdek:
I gwiazdka - zuch ochoczy,
II gwiazdka - zuch sprawny,
III gwiazdka - zuch gospodarny.
* Sprawności indywidualne - zdobywane indywidualnie wspierają rozwój zucha
w zakresie samodzielnego podejmowania działań w określonej, wybranej przez niego dziedzinie. Zadania realizowane są na zbiórce i poza nią.  Zdobywanie sprawności indywidualnych jest koordynowane przez drużynowego lub przybocznego.
* Sprawności zespołowe - realizowane są przez całą gromadę jednocześnie w trakcie cyklu kilku zbiórek. Sprawności te uczą współpracy w grupie rówieśniczej i umożliwiają poznanie przez zucha otaczającego świata.

Działanie gromady

* Zorganizowanie do działania
Gromada pracuje całością w formie systematycznych zbiórek. Szóstki nie organizują samodzielnych zbiórek, podział na szóstki funkcjonuje jedynie podczas zbiórki gromady. Charakterystycznym elementem zbiórek gromady jest krąg rady. Tu zapadają decyzje dotyczące życia gromady, rozstrzygane są wszelkie sytuacje konfliktowe. Każde dziecko ma wówczas prawo głosu.
* Rola drużynowego
Drużynowy jest wodzem w zabawie, inspiruje ją, koordynuje jej przebieg, ale też aktywnie w niej uczestniczy.
Drużynowy dba o rozwój przybocznych i wychowuje następcę.
* Charakterystyczne formy pracy
W pracy gromady rozróżnia się następując rodzaje zbiórek: normalne, kominek, turniej, wycieczka.
Podstawowymi formami pracy w gromadzie zuchowej są: zabawa tematyczna, zwiad zuchowy, gawęda, piosenka i pląs, zuchowe zwyczaje, obrzędy i tajemnice, majsterka, zuchowy teatr, pożyteczne prace, gry i ćwiczeni

ZNACZENIE SYMBOLI NA ZNACZKU ZUCHOWYM

SŁOŃCE
- radość i pogoda ducha
PROMIENIE SŁONECZNE - to gotowość służenia i niesienia pomocy innym, świecenie przykładem i oddziaływanie na nich
NIEBO - pogoda ducha
ORZEŁ - odwaga, męstwo i dzielność, jakimi powinien wykazywać się zuch
NAPIS "ZUCH" - określa przynależność do ZHP

FORMY  PRACY W  GROMADZIE

1. Zuchowe znaki, zwyczaje, obrzędy i tajemnice
2. Gawęda i jej formy wymienne
3. Gry i ćwiczenia
4. Piosenki i pląsy
5. Zuchowa majsterka
6. Teatr zuchowy
7. Zabawa tematyczna
8. Zwiad
9. Pożyteczne prace

Zuchy z Gromady ,,Leśne Skrzaty" to:

- Błaszczyk Maria
- Bryszewski Dawid
- Budner Sebastian
- Gabryelczak Michał
- Grzelak Sandra
- Karolewska Katarzyna
- Kmieciak Mateusz
- Marczyk Natalia
- Olejniczak Cezary
- Różalska Natalia
- Stawińska Julia
- Szymczak Natalia
- Wacławiak Krystian
- Walczak Mateusz
- Wielec Dawid
- Wójcik Adam
- Zawiślak Agata
- Zielińska Agnieszka

Zuchy podzielone są na 3 szóstki:

Ćwierkające Wróbelki
Błękitne Chmurki
Bystre Sokoły
____________________________________________________________________