index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Copyright (c) 2008 by Radosław Wojciechowski * All Rights reserved  * E-Mail: sppiatek@interia.pl
SŁÓW  KILKA  O  IDEI, METODACH  I  FORMACH PRACY  GROMAD  ZUCHOWYCH

______________________________________________________

Dziecko w młodszym wieku szkolnym, które wstąpiło do gromady zuchowej po okresie próbnym może zostać ,, prawdziwym" zuchem i pełnoprawnym członkiem Związku Harcerstwa Polskiego. Okres próby trwa zazwyczaj 3 - 6 miesięcy . W tym czasie chłopiec lub dziewczynka uczęszczając na zbiórki poznaje zuchowe obrzędy i zwyczaje, zapoznaje się   z Prawem Zucha,   poznaje   zuchową   symbolikę.  Po  okresie  próbnym  zuch  składa  obietnicę   zucha:
,, Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha". Uroczystość, na której zuchy składają Obietnicę Zucha jest wielkim przeżyciem nie tylko dla samych zuchów, ale i dla drużynowego. Dla każdego zucha ważną rzeczą jest wzór do którego ma dążyć, a takim drogowskazem jest Prawo Zucha, którego współczesna wersja brzmi:

1. Zuch kocha  Boga i Polskę.
2. Zuch jest dzielny.
3. Zuch mówi prawdę.
4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Podstawowym sposobem działalności gromady zuchowej są zbiórki. Zwykle zbiórka gromady zuchowej odbywa się raz w tygodniu i jest elementem zuchowego systemu metodycznego, odpowiada możliwościom psychofizycznym dzieci oraz ich potrzebom   i oczekiwaniom. W czasie zbiórki zuchy uczą się przestrzegania pewnych reguł postępowania, poznają określone wzory zachowa
ń. Zbiórka zuchów to ustawione przemiennie elementy m.in.: obrzędy, tańce, gawęda, ćwiczenia ruchowe i sprawnościowe, śpiew, majsterkowanie i inne. Zabawa zuchów na zbiórce jest ukierunkowana i celowa. Zawiera sytuacje wychowawcze, które kształtują charakter, umysł, sprawność fizyczną, wskazują na wartości życiowe oraz normy moralne.
__________________________________________________________________________
Z zuchowym pozdrowieniem
CZUJ !
dh Wanda Grabare
k
Więcej informacji o zuchach
(naciśnij)
WCZESNOSZKOLNA
(naciśnij)