index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Copyright (c) 2009 by Radosław Wojciechowski * All Rights reserved  * E-Mail: sppiatek@interia.pl
___________________________________________________________________________

"Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej"

(Janusz Korczak)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

1. Rada Pedagogiczna naszej szkoły służy dzieciom i rodzicom oraz środowisku, w którym funkcjonuje.
2. Zadaniem priorytetowym jest przygotowanie ucznia do uczestnictwa w dalszych etapach edukacyjnych.
3. W procesie edukacji i wychowania kierujemy się postulatem podmiotowości naszych uczniów.
4. Kreować będziemy przede wszystkim indywidualne zainteresowania i predyspozycje naszych uczniów.
5. Szkoła nasza jest instytucją wspomagającą wysiłek rodziców w procesie wychowania.
6. Dążymy do ukształtowania u uczniów postaw asertywnych.
7. Będziemy pielęgnować również postawy serdeczności, życzliwości i otwartości.
8. Troską nas wszystkich, jest by nasza szkoła była bezpieczna, przyjazna, otwarta, wspomagająca ucznia i ściśle
związana ze środowiskiem lokalnym.
9. Zobowiązujemy się do nowoczesnego administrowania szkołą, respektowania standardów krajowych oraz potrzeb
edukacyjnych środowiska.
___________________________________________________________________________
WIZJA SZKOŁY
MISJA SZKOŁY