index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Tablica interaktywna w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Międzyszkolna Sieć Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego we współpracy z WODN Łódź w zakresie TIK "AKTYWNA TABLICA"
Dzisiaj tj. w dniu 27 lutego 2018r. w godzinach popołudniowych, w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbyło się spotkanie Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego we współpracy z WODN Łódź w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna Tablica".
Międzyszkolną Sieć Nauczycieli Powiatu Łęczyckiego stanowią przedstawiciele następujących placówek oświatowych: Zespół Placówek Edukacyjno - Wychowawczych w Łęczycy, Samorządowa Szkoła Podstawowa  im. Władysława Łokietka w Topoli Królewskiej, Szkoła Podstawowa w Błoniu, Szkoła Podstawowa z oddziałami Gimnazjalnym w Sługach/Nowym Gaju oraz Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku we współpracy z konsultantami WODN Łódź p. Dorotą Zając i panią Anną Pilichowską. E - koordynatorami sieci w w/w szkołach są następujący nauczyciele: w ZPEW w Łęczycy - p. Krawczak Iwona, w Samorządowej Szkole Podstawowej w Topoli Królewskiej - p. Lewandowska Elżbieta, w SP Błonie - p. Miksa Adrianna, w SP Sługi - p. Grabarczyk Katarzyna, w SP Sługi/Nowy Gaj - p. Kuropatwa Monika, w SP Piątek - p. Psiurska - Wujcik, w SP Leźnica Mała - p. Matczak Aleksandra.
W/w placówki wzbogaciły swoje zaplecza dydaktyczne w nowy sprzęt technologiczny w postaci zestawów interaktywnych  niezbędnych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno - komunikacyjnej w ramach Rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji  uczniów i nauczycieli w zakresie TIK "Aktywna Tablica". W ramach tego programu szkoły podstawowe wyposażone są m.in. w tablice interaktywne, projektory, głośniki czy interaktywne monitory dotykowe. Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organów prowadzących szkołę. Szkoła mogła otrzymać 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wynosiła w sumie 17,5 tys. zł.
Powołanie Międzyszkolnej Sieci Nauczycieli Szkól Powiatu Łęczyckiego ma na celu zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie wykorzystania TIK w nauczaniu, rozwijanie współpracy nauczycieli skupionych wokół tego Programu poprzez dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspólne działania na rzecz podwyższania jakości pracy nauczyciela z wykorzystaniem TIK. Nauczyciele, pod opieką i we współpracy z konsultantami WODN, zaplanowali harmonogram wspólnych działań dotyczących wdrożenia i stosowania TIK w procesie nauczania. Informacje ukazały się na stronie internetowej Gminy Piątek
www.gminapiątek.pl, na stronie internetowej naszej szkoły http://sppiatek.com, na portalu społecznościowym https://ele24.net, na stronach internetowych szkól i placówek współpracujących w Sieci,  w kronice szkolnej.

16 marca 2018r. NIEZWYCZAJNA LEKCJA MATEMATYKI W KLASIE IV >>>naciśnij>>pdf