index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Rekrutacja do klasy I Szkoły Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Dokumenty do porbania
Szanowni Rodzice
Informujemy o prowadzeniu postępowania rekrutacyjnego uczniów do klasy I  Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku na rok szkolny 2017/2018

I ETAP POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO przyjęcia do szkoły podstawowej trwa od 13 marca 2017r.  do 14 kwietnia 2017r. do godziny 15.00
Rodzice składają ZGŁOSZENIE (dziecko z obwodu szkoły) lub WNIOSEK (dziecko spoza obwodu szkoły) o przyjęcie do szkoły podstawowej

II ETAP W POSTĘPOWANIU UZUPEŁNIAJĄCYM
w terminie od 17 sierpnia 2017r. do 23 sierpnia 2017r. do godziny 15.00

ZGLOSZENIA/WNIOSKI o przyjęcie dziecka do szkoły można pobrać w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły http://sppiatek.com w zakładce "Rekrutacja".

1. ZASADY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ >>>naciśnij>>>

2. Zgłoszenie do klasy pierwszej z obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku>>>pobierz>>naciśnij>>>

3. Wniosek o przyjęcie ucznia spoza obwodu Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku>>>pobierz>>>naciśnij>>>Wyprawka dla ucznia klasy pierwszej 2017/2018