index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
________________________________________________________________

Godziny pracy pedagoga szkolnego mgr Aleksandry Kacprzak:


   
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Wtorek  8:00- 15:00
Czwartek 7:20-15:00
Piątek 15:00-16:00- nauczanie indywidualne
Pedagog w szkole prowadzi:


* Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne mające na celu usprawnienie deficytów rozwojowych dzieci w zakresie percepcji słuchowej, wzrokowej, koordynacji ruchowej itp.

* Zajęcia profilaktyczne dla uczniów obejmujące tematykę uzależnień (alkohol, papierosy, narkotyki), radzenia sobie z stresem szkolnym, konfliktami itp.

* Realizuje programy wychowawczo-profilaktyczne  oraz integracyjne np.: Spójrz inaczej", ,,Bezpieczna szkoła", ,,Razem"

* Spotkania indywidualne z uczniami

* Pedagogizację rodziców

* Spotkania indywidualne z rodzicami

* Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami klas.


________________________________________________________________________
plan.html samorzad.html rzecznik.html pedagog.html logopeda.html psycholog.html
Plan pracy pedagoga szkolnego
>>>naciśnij>>>