index.html
sekretariat.html
aktualnosci.html
osiagniecia.html
historia.html
naszpatron.html
kadra.html
galeria.html
dokumenty.html
rodzice.html
dlaucznia.html
zajeciadodatkowe.html
zuchy.html
lacza.html
mailto:sppiatek@interia.pl
Pablo Software Solutions
Historia naszej szkoły
Na zebraniu organizacyjnym Komitetu Budowy Szkoły Podstawowej, które odbyło się w dniu 22 stycznia 1932 roku inicjatywę nadania szkole patrona Marszałka Józefa Piłsudskiego zgłosił Antoni Błachowicz. Członkowie Komitetu wyrazili zgodę i przystąpiono do prac związanych z budową szkoły-pomnika. Kamień na fundament został zebrany przez młodzież szkolną na okolicznych polach. Rolnicy zwozili go wozami na teren przyszłej budowy. Praktycznie całe społeczeństwo Piątku było zaangażowane w te inwestycje. Pracowano według grafiku, w wyznaczonych dniach, przede wszystkim przy noszeniu zaprawy i cegły.
Dnia 13 sierpnia 1934 roku poświecony został kamie
ń węgielny przyszłego budynku szkolnego. Po roku budowy - 1 września 1935 roku - gmach siedmioklasowej szkoły, jak na owe czasy przestronny i funkcjonalny został uroczyście oddany do użytku. Koszt budowy wyniósł 50 tys. złotych, z czego 34 tys. złotych pokryto z darowizn i organizowanych imprez, natomiast pozostałe 16 tys. złotych wpłaciła gmina z zaciągniętej pożyczki.
ęłęóNowa szkoła-pomnik nosiła nazwę Publiczna Szkoła Powzsechna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, zajmowała siedem izb lekcyjnych, w tym trzy mieściły się na parterze, a cztery na piętrze. Pokój nauczycielski, kancelarię i szatnię ulokowano na parterze. Na stanowisko pierwszego dyrektora szkoły mianowano Mariana Szajnera.
Lata okupacji hitlerowskiej 1939-1945 to najcięższy okres dla oświaty. Szkoła została zamknięta, a budynek przeznaczono na urzędy lokalne i miejsce nauki młodzieży niemieckiej.
Szkoła Podstawowa w Piątku rozpoczęła swoją działalność w drugiej połowie stycznia 1945 roku. Pierwszym jej kierownikiem został Jan Błachowicz.
Ogromne zaległości w zakresie oświaty powstałe podczas okupacji hitlerowskiej zaczęto nadrabiać w latach 1946-1951. Zalecono wtedy przeprowadzenie kursów dla analfabetów, zorganizowano kursy dokształcające i otwarto bibliotekę.
Pod koniec lat siedemdziesiątych do budynku szkoły dobudowano pracownię zajęć praktyczno-technicznych, szatnię i wyposażono gabinet stomatologiczny. Budynek szkolny podłączono do wodociągu.
16 stycznia 1988 roku oddano do użytku halę sportową, położoną od strony północnej gmachu szkolnego.
14 listopada 1988 roku, na mocy uchwały Gminnej Rady Narodowej w Piątku, przywrócono szkole jej przedwojennego patrona - Marszałka Józefa Piłsudskiego.
W dniu 19 listopada 1997 roku spółka "Urbud" rozpoczęła wykopy fundamentowe pod nowy budynek szkoły. Inwestorem był Urząd Gminy. Planowany termin oddania budynku ustalono na 21 sierpnia 1999 roku. Niestety budowa nowego budynku przesunęła sie o rok.
Uroczysta inauguracja roku szkolnego 2000/2001 w województwie łódzkim odbyła się 1 września 2000 roku o godz. 11.00 w Piątku. Wtedy też oficjalnie oddano do użytku nowy budynek szkoły.