Pablo Software Solutions
Bieżące informacje z życia szkoły

_____________________________________________________________________________________
"Zadbajmy o bezpieczny wypoczynek  dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych"
Harmonogram zajęć podczas ferii zimowych w dniach 16.01 - 27.01.2017r. organizowanych
w naszej szkole >>>naciśnij>>>

_____________________________________________________________________________________
Jak bezpiecznei spędzić ferie zimowe - biuletyn - naciśnij>>>_____________________________________________________________________________________
Program WOŚP w naszym sztabie. Zapraszamy wszystkich do wspolnego grania 15 stycznia 2017r. program>>>
_____________________________________________________________________________________

Zaproszenie - Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

ma zaszczyt zaprosić na XVI Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego
o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Piątek
o Puchar Przewodniczącej  Rady Rodziców

w dniu  18 stycznia 2017r. od godz. 10.00
na holu I piętra w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy.

Serdecznie zapraszamy
w imieniu społeczności szkolnej
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele wychowania fizycznego
_____________________________________________________________________________________
Zaproszenie - Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

ma zaszczyt zaprosić na
XVII Turniej Piłki Nożnej dziewcząt i chłopców
o Puchar Prezesa LKS "Malina" Piątek

w dniu  19 stycznia 2017r. od godz.10.00
na hali sportowej  w Szkole Podstawowej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku.

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy.

Serdecznie zapraszamy
w imieniu społeczności szkolnej
Dyrekcja szkoły
Nauczyciele wychowania fizycznego
_____________________________________________________________________________________
10.01.2017r. - "W lesie" - zajęcia przyrodniczo - ekologiczne  z Prezesem Koła Łowieckiego "Czapla" w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku

Dzisiaj w naszej szkole odbyły się niecodzienne zajęcia przyrodniczo - ekologiczne. Lekcje z uczniami klas: III a, V b, VI a, VI b poprowadził Prezes Koła Łowieckiego "Czapla" pan Waldemar Mrulewicz we wsparciu pana Marka Kielanowicza. Na początku pan Prezes podziękował społeczności szkolnej za jesienną zbiórkę karmy dla zwierząt leśnych. Zapewnił, że w całości karma rozłożona została do paśników leśnych tzw. leśnych stołówek do których zaglądają każdego dnia zwierzęta. 
Pan Mrulewicz poinstruował zebranych jak należy troszczyć się o zwierzęta leśne i jak je dokarmiać. Opowiedział o zachowaniach zwierząt dzikich, o ich życiu w naturze. Zaprosił wszystkich do częstego odwiedzania tego naturalnego środowiska.  Jednak podkreślił, że las jest miejscem rekreacji, wypoczynku, ale wymaga właściwego zachowania się ludzi.  Las to dom roślin i zwierząt, a o dom należy dbać i do tego nas zachęcał. Usłyszeliśmy różnorodne leśne opowieści, przyrodnicze ciekawostki. Rozmawialiśmy  także o  darach, bogactwie lasu. Godzinne spotkanie przeminęło tak szybko, że nawet nie spostrzegliśmy tego. Na koniec młodzież szkolna podziękowała prelegentowi za pouczające zajęcia zapraszając na kolejne zajęcia. Prezes wręczył zestaw plansz przyrodniczych do pracowni przyrodniczej oraz plakietki przyrodnicze dla najmłodszych uczestników spotkania - dziękujemy.
Wspólne zdjęcie i wpis do szkolnej kroniki uwieńczyły spotkanie przyrodniczo - ekologiczne.  Zajęcia zorganizowały nauczycielki przyrody: pani dyrektor K. Grabowska i pani M. Tomczyk we współpracy z panią  A. Psiurską - Wujcik i panią M. Skowron.
galeria zdjęć>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
24.12.2016r. - Życzenia Bożonarodzeniowe>>>naciśnij na link>>>
_____________________________________________________________________________________
22.12.2016r
. "Narodził się dla naszego zbawienia" - Misterium Bożonarodzeniowe w Szkole Podstawowej   im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku


We czwartek, 22 grudnia 2016 roku, w naszej szkole z Bożonarodzeniowym przesłaniem, wystąpili uczniowie klas: I, III, IV, V i VI prezentując Misterium Bożonarodzeniowe pod hasłem
"Narodził się dla naszego zbawienia".
Jasełka w wykonaniu dzieci wprowadziły wszystkich w świąteczny nastrój. O dobrą zabawę i miłe doznania słuchowe zadbali zdolni aktorzy i wokaliści. Uczniowie swym występem podbili serca publiczności. Radosny śpiew kolęd uświadomił wszystkim i przypomniał o tym, że Święta Bożego Narodzenia są już blisko. Kiedy artystyczna część dobiegła końca, wszyscy występujący na scenie otrzymali gromkie brawa, które były wyrazem uznania publiczności za piękne przedstawienie. Występ był niesamowitym przeżyciem zarówno dla aktorów, zaproszonych gości, jak i dla Rodziców, którzy przyszli obejrzeć swoje pociechy.
Na zakończenie wszyscy zgromadzeni wysłuchali życzeń świątecznych: "Niech światło choinki - symbol radości z narodzenia Jezusa oświetla zawsze Wasze życie i pozwala odnaleźć właściwą drogę. A przez cały rok od poniedziałku do niedzieli niech Was wszystko łączy, nic zaś niech nie dzieli". Jasełka szkolne przygotowały p. D. Pałczyńska, p. A. Olejniczak, p. J. Charusta, p. A. Psiurska-Wujcik, p. W. Grabarek, R. Wojciechowski. O oprawę muzyczną zadbała p. B. Szymczak.
Korzystając z okazji dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do przygotowania Jasełek - w sposób szczególny Rodzicom, którzy zaangażowali się w przygotowanie strojów dla swoich artystów.
21 grudnia 2016r. nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, nauczyciele emerytowani spotkali się w Restauracji "MEFISTO" na integracyjnym spotkaniu wigilijnym. Spotkanie przebiegało w przemiłej, świątecznej atmosferze. Zebrani złożyli sobie nawzajem życzenia świąteczno - noworoczne. Częstując się daniami wigilijnymi długo rozprawialiśmy o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia, o życiu szkolnym, o troskach i radościach dnia codziennego zarówno osobistego jaki i zawodowego. Radością jest fakt, że na chwile zatrzymaliśmy bieg życia codziennego. Spotkanie zorganizowała komisja socjalna ZFŚS

galeria zdjęć>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________

W dniu 19 grudnia 2016r., w godzinach 8.00 - 12.40 odbyły się warsztaty  pt "Bezpieczeństwo absolutne  w szkole w domu na ulicy" z wykorzystaniem TIK, prowadzone przez trenera Centrum MEDICUS z Gdańska panią Agnieszkę Wojciechowską.
Zajęcia dotyczyły bezpieczeństwa dzieci podczas różnych sytuacji zdarzających się  w ich codziennym życiu. W zajęciach warsztatowych uczestniczyło 140  uczniów z  klas IV - VI. Spotkanie przebiegło sprawnie i osiągnęło zadowalający efekt. Dzieci uczestniczyły w zajęciach z uwagą i okazywały zainteresowanie przestawionymi tematami. Można było zaobserwować dużą aktywność i zaangażowanie uczniów, którzy zadawali pytania oraz opowiadali o sytuacjach, które im się zdarzyły i mogły być niebezpieczne.
Na podstawie  obserwacji zachowania uczniów można stwierdzić, że pomysł zorganizowania tego typu warsztatów okazał się trafny.  Osoba prowadząca zajęcia pochwaliła uczniów za dużą wiedzę na omawiane tematy.
Po południu odbyło się 2 - godzinne szkolenie Rady Pedagogicznej  nt. Procedura Niebieskiej Karty - przeciwdziałanie przemocy wobec dziecka w szkole" prowadzone przez w/w trenera. W szkoleniu uczestniczyło 24 nauczycieli, co stanowi 85,71 % ogółu nauczycieli.
Dziękujemy GOPS w Piątku za wsparcie przedsięwzięć

galeria zdjęć>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
14.12.2016r.Interaktywne spektakle profilaktyczne Teatru Króla Profilaktyka z Łodzi dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku:
"Czy dobre uczynki chowamy do skrzynki?" dla klas I -III
"Cień" - dla uczniów klas IV - VI

Spektakle profilaktyczne to przedstawienia, których zadaniem jest zapobieganie stosowania używek wśród najmłodszych. Teatr ostrzega dzieci i młodzież przed zgubnymi skutkami palenia papierosów, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków oraz skutkami cyberprzemocy. Za pośrednictwem spektakli uzmysławia się młodym widzom, jak ważne jest prowadzenie zdrowego trybu życia, poszanowanie innych ludzi oraz unikanie produktów szkodliwych dla zdrowia.
Dzisiaj zawitali do naszej szkoły aktorzy Teatru Króla Profilaktyka z Łodzi ze spektaklami profilaktycznymi. Najpierw grę aktorską podziwiali uczniowie z klas I - III pod okiem swoich nauczycieli. Interaktywny spektakl pt. "Czy dobre uczynki chowamy do skrzynki" to opowieść rozpoczynająca się w lesie, gdzie zmęczony i zagubiony Baltazar szuka pomocy. Wyrzuciła go z domu Macocha. Chłopiec wędruje już bardzo długo zbierając grzyby i leśne jagody. W pewnej chwili zauważa starego człowieka wyglądającego jak wielki grzyb. Baltazar prosi o pomoc. Starzec nie tylko naucza chłopca jak posługiwać się sercem i pomagać innym, ale również daje mu różdżkę spełniającą trzy życzenia. Konsekwencje użycia różdżki w niewłaściwy sposób pozwoliły  uświadomić młodym odbiorcom, że dobry wybór opłaca się, a pomoc drugiej osobie to nasz obowiązek.  W trakcie iskrzącej się scenicznym dowcipem i niesamowitymi zwrotem akcji opowieści widzowie poznali postać Macochy - zachłanne, złej i szkodzącej wszystkim. Pycha doprowadza ją do zguby, natomiast Baltazar zaczyna postępować w sposób godny i przykładny, co pozwala mu uratować Zycie Ojca. Przygoda zakończyła się w sposób fascynujący. ,Interaktywny spektakl włączył wszystkie dzieci w grę sceniczną. To dzieci podpowiadały  najlepsze rozwiązania. Przedstawienie to przede wszystkim świetne, pełne muzyki, ruchu i barwnych kostiumów przedsięwzięcie.
Z kolei uczniowie klas IV - VI obejrzeli spektakl profilaktyczny pt. "Cień" na motywach baśni H. Ch. Andersena "O Jasiu, który prześcignął swój cień". Bardzo pouczające przedstawienie. Uczniowie dzięki nowatorskiej opowieść, zrozumieli dlaczego: nie należy godzinami grać na komputerze, nic nie robić, leniuchować, nie uczyć się, nie bałaganić oraz niezdrowo odżywiać się. Ciekawa inscenizacja i sposób pokazania szkodliwych używek takich jak papierosy, alkohol, narkotyki pokazały, że należy tego unikać bo są one zgubne. Spektakl ten także zachęcał do włączenia się w grę aktorską ucząc dokonywania właściwych wyborów. Przedstawienie to jest doskonałą formą zdobywania wiedzy, nauki właściwych postaw, zachowań, to wychowanie poprzez wartości.
Wychowanie dzieci pobierają w swoich domach rodzinnych. Tutaj pielęgnuje się wszystkie ważne wartości regulujące ludzkim życiem, zachowaniem, postawą  i zgodnie z zasadą "czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci..", gdyż ujemnych cech nabytych w młodości nie da się później wykorzenić. Szkoła troszczy się i wspiera w wychowaniu do wartości.
Jesteśmy dumni z naszych uczniów, że potrafią dokonywać właściwych wyborów i odpowiedniej postawy, co pokazali podczas interaktywnych spektakli profilaktycznych w dniu dzisiejszym.
Dziękujemy za piękne, pouczające spektakle profilaktyczne w wykonaniu aktorów Teatru Króla Profilaktyka w Lodzi. To wszystko zadziało się dzięki wsparciu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątku. Społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku składa wyrazy podziękowania na ręce pani Kierownik GOPS - u w Piątku - dziękujemy.

zdjęcia>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
09.12.2016r. Uczniowie klas VI Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku podczas "Dni Marii Walewskiej w Pałacu w Walewicach"

Dni Marii Walewskiej zaplanowano na 07 - 11 grudnia 2016r. w walewickim pałacu. Wydarzenie dedykowane jest mieszkańcom regionu, którzy będą mogli zapoznać się z historią życia sławnej metresy Napoleona Bonaparte i rodu Walewskich.
7, 8 i 9 grudnia, blisko 200 uczniów szkół podstawowych z Łowicza, Głowna, Bielaw i Piątku odwiedziło walewicki pałac, aby wziąć udział w warsztatach edukacyjnych i rękodzielniczych.
W dniu 09 grudnia 2016r. 37 uczniów klas VI, pod opieką swoich wychowawców (p. M. Sobieraj, p. M. Stepniak) i p. A. Psiurskiej - Wujcik, zapoznali się m.in. z historią powstawania perfum i stworzyli własne kompozycje zapachow, których próbki zabrali do domu. Ponadto zwiedzali pałacowe pokoje, kaplicę, piwnice, następnie uczestniczyli w zajęciach na temat życia na dworze Walewskich. Na zakończenie zostali poczęstowani pączkiem i gorącą czekoladą.
Zajęcia warsztatowe prowadziła pani Magdalena Szymańska-Topolska, specjalista ds. kultury w Pałacu Walewice.
zdjęcia>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
05 - 09.12.2016r. "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem"
- społeczność Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
wsparli ogólnopolską akcję "Szlachetna Paczka"

09 grudnia 2016r. w  Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku zakończyliśmy zbiórkę produktów żywnościowych, zabawek i innych artykułów "I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem". Społeczność naszej szkoły  przyłączyła się ogólnopolskiej akcji  "Szlachetna Paczka" .
Szkolni koordynatorzy :p.  pedagog A. Kacprzak i nauczycielka świetlicy szkolnej p. B. Szymczak zebrały 13 paczek żywnościowych i dwie paczki z zabawkami..
Tak, bardzo jesteśmy dumni, że nasza społeczność szkolna chce i potrafi pomagać innym, bardziej potrzebującym. Wspólnie z uczniami spakowano paczki, ufundowane przez darczyńców: rodziców, uczniów, pracowników szkoły to szczodry dar płynący  wprost z głębi serca, dobrego serca, które potrafi dzielić się z innymi. Do paczek dołączamy życzenia świąteczne: zdrowia, wszelakiej pomyślności na każdy dzień roku. Ponadto należy podkreślić, że nasi uczniowie wykonali także pocztówki bożonarodzeniowe, które trafią do sponsorów, darczyńców "Szlachetnej Paczki". Najważniejsze, że potrafimy pomagać innym.
_____________________________________________________________________________________
30.11.2016r. "Dzień Życzliwości" podsumowanie Projektu nt. "Obycie ułatwia życie - szkoła dobrego wychowania"
realizowanego w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
we współpracy z Fundacją Kreatywnego Rozwoju Społecznego "VAMAC Centrum"
W dniu 30 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku odbył się apel podsumowujący realizację Projektu "Obycie ułatwia życie - szkoła dobrego wychowania". Projekt autorstwa Fundacji Kreatywnego Rozwoju Społecznego - Vamac Centrum realizowany był w naszej placówce od 15 maja 2016r. do 30 listopada 2016r. W ramach działań odbyła się lekcja muzealna pod hasłem "Obyczaje, codzienność i wychowanie w Średniowieczu", "Regionalne tradycje i obyczajowość Świąt - zajęcia warsztatowe" poprowadzone przez pracowników łęczyckiego muzeum, warsztaty kulturalnego zachowania przy stole, zachowania w miejscach publicznych i w szkole. Odbyły się także warsztaty poprowadzone przez prezesa Fundacji- pana Piotra Wawrzykowskiego "Przemocy i agresji mówimy STOP". Świętowaliśmy kolorowy tydzień życzliwości. Najwięcej emocji towarzyszyło uczniom i nauczycielom rozwiązywanie konkursu na najkulturalniejszego ucznia i najkulturalniejszą uczennicę. Z 16 uczniów klas II - VI wybrano w tajnym głosowaniu Najżyczliwszych. Zostali nimi Dominika Grzelak i Jakub Antczak. Nagrodę specjalną otrzymała Patrycja Wiśniewska. Nagrody: dyplomy, puzzle i pen drivy zwycięzcom wręczyła viceprezes Fundacji Vamac, pani Monika Maciejewska. Ponadto Rada Rodziców ufundowała statuetki "dla najżyczliwszej uczennicy w szkole", "dla najżyczliwszego ucznia w szkole" dla Jakuba i Dominiki. Podczas uroczystości wręczania nagród cała społeczność szkolna mogła obejrzeć prezentację podsumowującą przebieg projektu. Mamy nadzieję na dalszą współpracę z Fundacją.

zdjęcia>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
30.11.2016r.  SREBRO dla "Zręcznych Uczniaków" ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku  w Zawodach Finałowych Piłki Ręcznej  we współpracy z Łódzkim Związkiem Piłki Ręcznej w Skierniewicach

W dniu 30 listopada 2016 r. w Skierniewicach odbył się turniej finałowy "Zręcznych uczniaków". Jednocześnie na dwóch boiskach rozgrywały się mecze w uproszczoną piłkę ręczną i "Dwa ognie". W zawodach brały udział mieszane drużyny dziewcząt i chłopców, reprezentujące klasy IV  ze szkół podstawowych: w Skierniewicach, Kutnie, Bielawach, Kurzeszynie i Piątku. O zwycięstwie w turnieju decydowała większa liczba zdobytych punktów turniejowych przez reprezentacje szkoły w obu konkurencjach.
Po intensywnej walce wygrał zespół uczniów ze Skierniewic. Drugie miejsce przypadło Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z Piątku. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Kurzeszyna. Kolejne otrzymały Kutno i Bielawy. Wszyscy zawodnicy otrzymali medale, koszulki z logo zawodów. Każda drużyna dyplom i puchar. Po zaciętej walce, w przyjaznej atmosferze, zgodnie z zasadami fair play zawodnicy zjedli pyszny obiad i zadowolenie powrócili do Piątku. Opiekę sprawowały: p. M. Wróblewska, rodzic p. J. Rogozińska oraz  z duchowym wsparciem p. A. Raj. Szkolni koordynatorzy Projektu to nauczycielki wychowania fizycznego p.  A. Raj i p. M. Wróblewska
zobacz zdjęcia
>>>galeria
_____________________________________________________________________________________

24.11.2016r.  - ZABAWA ANDRZEJKOWA

Dzisiaj w naszej szkole są ANDRZEJKI. Po zajęciach lekcyjnych odbyła się zabawa taneczna z wróżbami andrzejkowymi
Pani Bożena Szymczak odpowiedzialna za sprzęt nagłaśniający oraz muzykę dyskotekową chyba sprostała oczekiwaniom wymagających dyskotekowiczów.
Opiekę podczas zabawy andrzejkowej sprawowali wychowawcy klas I - VI, nauczyciele, rodzice i pracownicy niepedagogiczni.
Podczas zabawy andrzejkowej dziewczęta z Samorządu Uczniowskiego przepowiadały przyszłość. Chętnych do wróżenia było bardzo dużo. Tak, tak, nie tylko sami uczniowi, ale i nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i rodzice chcieli wiedzieć co jeszcze Ich czeka  w przyszłości, z uśmiechem komentuje pani dyrektor K. Grabowska.                                   
Tańce, hulanki, swawole (oczywiście - w granicach bezpieczeństwa) towarzyszyły zabawie andrzejkowej. Ileż radości jest w naszych uczniach. Nie ma granic wiekowych. Muzyka łączy społeczność szkolną. Tańcząc śpiewają znane im przeboje. Niespożyta energia towarzyszy zabawie. Rodzice zmuszeni są wracać do domu, by dopiero po zabawie szkolnej odebrać swoje pociechy. Niejedno dziecko nawet płaczem wymusiło pozostanie na szkolnej dyskotece. To cieszy nas nauczycieli, że właśnie dzisiaj sprawiliśmy naszym uczniom tyle radości.
Tak, w szkole zdobywamy wiadomości, opanowujemy umiejętności,  uczymy się, wspieramy wychowanie, ale także staramy się i w taki sposób integrować naszą szkolną społeczność. Młodsi i starsi pod czujnym okiem swoich wychowawców, nauczycieli wspaniale spędzili swój wolny czas od zajęć lekcyjnych.
zdjęcia>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
23.11.2016r. Jesienna Zbiórka Surowców Wtórnych "W TROSCE O NASZE ŚRODOWISKO"
w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego wraz z nauczycielami - koordynatorkami przedsięwzięcia: p. W. Grabarek i p. M. Wróblewską składają ogromne słowa podziękowania dla całej społeczności szkolnej i lokalnej za zaangażowanie w zbiórce surowców wtórnych, która odbywała się w dniu 23 listopada 2016r.
Dzięki zaangażowaniu nas wszystkich zebraliśmy dzisiaj 1867,00 kg makulatury, 60,00 kg puszek aluminiowych i  14,00 kg  puszek  z żelaza i stali na ogólną kwotę 553,00 zł. Rodzice przekazali uzyskane pieniądze na konto Rady Rodziców z przeznaczeniem na potrzeby szkoły.
W tym roku szkolnym ponownie inicjatywę w zbiórce przejęli nasi niezastąpieni Rodzice: p. Katarzyna Tylka, pani Katarzyna Liczkowska.  Rodzice przyjęli surowce wtórne przy szkole, załadowali, zawieźli własnym środkiem transportu do punktu skupu w Kutnie- pan Tomasz Kałuża-użyczył własnego środka transportu, rozładowali i pieniądze wpłacili na konto Rady Rodziców, by w taki sposób wspierać działania szkoły - uczniów. W załadunku przy Szkole uczestniczyli pracownicy interwencyjni skierowani przez p. Wójta Gminy Piątek K. Lisieckiego oraz pracownik Szkoły - pani Bartczak Barbara  W rozładunku uczestniczyli rodzic P. Tomasz Kałuża oraz pracownicy interwencyjni Urzędu Gminy.
Serdecznie dziękujemy zaangażowanym rodzicom, babciom, przyjaciołom szkoły, pracownikom obsługi, pracownikom interwencyjnym, panu Wójtowi, nauczycielom, a przede wszystkim uczniom wspierającym działania ekologiczne.
Wszystkim organizatorom i współorganizatorom oraz pomagającym w realizacji szkolnego projektu - społeczność szkolna składa ogromne wyrazy wdzięczności - wspólnie motywujemy siebie do podejmowania kolejnych przedsięwzięć na rzecz ekologii nas ternie naszej szkoły/gminy.  Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do powodzenia akcji ekologicznej. Razem troszczymy się o nasze piątkowskie środowisko, by było czyste i estetyczne. Jak zwykle powtarzamy i wierzymy w magię słów, że "w zespole tkwi siła, moc i powodzenie", podkreśliła pani dyrektor K. Grabowska. Apelujemy jednak, by do worków z puszkami aluminiowymi nie wkładać puszek ze stali, butelek, prętów, drutów i innych niepotrzebnych przedmiotów, by waga była wyższa. Nie chcemy uczyć dzieci oszustwa, by odnosić sukcesy. Niestety podczas naszych ekologicznych zbiórek są takie sytuacje i jest nam z tego powodu przykro, zaapelowała pani dyrektor.
  Wyniki w zbiórce makulatury:
I miejsce - klasa III a- 477,52 kg                                               I miejsce - Bartczak Krystian - 287,44  kg (III a)
II miejsce - klasa IV b -  299,86 kg                                            II miejsce - Galiński Marcin  - 146,64  kg (III b)
III miejsce - klasa I b - 171,48 kg                                              III miejsce - Sybilski Jonasz -  141,54kg (IV b)
Wyniki w zbiórce puszek aluminiowych:
I miejsce - klasa I b  - 26,3  kg                                                  I miejsce - Błachowicz Bartosz  - 17,24  kg  (III c)
II miejsce - klasa  III c - 17,74  kg                                              II miejsce - Gałązka Jakub  -  14,94  kg (I b)
III miejsce - klasa III a  - 12,84 kg                                             III miejsce - Masica Martyna - 10,46 kg  (III a)    
ZAPRASZAMY  NA KOLEJNĄ ZBIÓRKĘ  SUROWCÓW WTÓRNYCH
NA PRZEŁOMIE MAJA/CZERWCA  2017r.

zdjęcia>>>naciśnij>>>

_____________________________________________________________________________________
18.11.2016. WIDOCZNI BEZPIECZNI - sprawozdanie z obchodów Światowego Dnia Pamięci Ofiara Wypadków Drogowych w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku >>>link pdf.>>>


zdjęcia naciśnij>>>
____________________________________________________________________________________

19.10. 2016r. Dokarmiamy zwierzęta leśne - ZBIÓRKA KARMY w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku
Mroźna i śnieżna zima to trudny okres dla dzikich zwierząt. Gruba warstwa śniegu i lód utrudniają zwierzętom dostęp do naturalnego pokarmu i wody. Dlatego leśnicy wspólnie z myśliwymi oraz wolontariuszami ze szkół i organizacji pozarządowych pomagają zwierzętom leśnym przetrwać zimę.
Jak co roku również uczniowie naszej szkoły włączyli się czynnie w akcję pomocy zwierzętom leśnym. Odpowiedzieli na apel pana Waldemara Mrulewicza- Prezesa Koła Łowieckiego "Czapla" i od samego rana donosili te produkty, które są przysmakami zwierzyny leśnej.  Były worki z sianem, słodkie buraki, marchew, ziemniaki, kukurydza, ziarna zbóż, dynie i  kapusty. Młodsi zbierali w parkach żołędzie, i kasztany, żeby obdarować nimi dziki.  Dzieciaki przyniosły również orzechy dla "nieospałych" wiewiórek. Wszystkie  produkty zostały przez myśliwych załadowane na ciągnik i przewiezione do magazynu, gdzie w odpowiednich warunkach poczekają na zimę.
Uczniowie z piątkowskiej podstawówki wraz ze swoimi Rodzicami są zawsze z tymi, którzy potrzebują pomocy! Tym razem wsparli zwierzęta leśne! Akcję w szkole koordynowała p. M. Tomczyk.
Organizatorzy akcji dziękują tym wszystkim, którzy włączyli się w przedsięwzięcie.

galeria zdjęć>>>naciśnij>>>

_____________________________________________________________________________________

Informacja dla rodziców>>> Cybernauci - kompleksowy projekt kształtowania bezpiecznych zachowań
w sieci
>>>naciśnij na link>>>
_____________________________________________________________________________________
W piątek 07.10.2016r. w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku, w ramach obchodów Miesiąca Bibliotek Szkolnych, odbyło się spotkanie autorskie z panią Barbarą Garus, naszą lokalną pisarką, która opublikowała kilka swoich wierszy pod nazwą ,,W duszy gra" dotąd pisanych jedynie do szuflady.
Pani Basia kocha spokój, przyrodę i ludzi. Cieszy się pięknem natury, której poświęca wiele miejsca w swoich wierszach.
Podczas spotkania, pisarka w bardzo ciekawy sposób opowiedziała młodym czytelnikom o swojej twórczości. Dzieci wysłuchały pełnych ciepła i humoru wierszy. Chętnie czytały wiersze samodzielnie, chwaląc się przy tym piękną techniką czytania  Rymowanki okazały się doskonałym ćwiczeniem językowym oraz sprawdzianem umiejętności recytatorskich dzieci. Pogłębiły również wiedzę o otaczającym świecie i przybliżyły uroki naszej małej ojczyzny
Autorka chętnie odpowiadała na pytania uczniów jak również z  przyjemnością wpisywała  autografy oraz dedykacje dla swoich małych czytelników w książeczkach, które dzieci otrzymały.
Dokonała również pamiątkowego wpisu do kroniki szkolnej nie inaczej tylko wierszem. Mamy nadzieję, że to przemiłe spotkanie będzie inspiracją do kolejnego wiersza. My życzymy naszej pani Basi kolejnych wydań, przecież zgodnie z tegorocznym hasłem Miesiąca Bibliotek Szkolnych  - ,, Książka to dopiero początek"... Dziękujemy pani Barbarze Garus za krzewienie pięknego, poetyckiego słowa wśród naszej szkolnej społeczności. Dzięki takim m.in.  działaniom zachęcamy społeczność szkolną do sięgania po literaturę zgodnie z zasadą "dla każdego coś miłego ..."
zdjęcia>>>naciśnij>>>
_____________________________________________________________________________________
30.09.2016r.- Zmiany w "Zasadach przebywania rodziców i osób obcych na terenie                                             Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Piątku" >>>naciśnij na link pdf>>>

_____________________________________________________________________________________
29.09.2016r. - Figielek nr 26. Hej! Witamy Was w nowym roku szkolnym 2016/17. Wszystkich niezadowolonych z powrotu do ,,budy" informujemy, że wakacje rozpoczną się za ... dziesięć miesięcy. My zapraszamy do lektury naszego czasopisma. Znajdziecie je na tablicy zamieszczonej na I piętrze oraz na stronie internetowej szkoły. Jeżeli macie głowy pełne pomysłów na ciekawe artykuły, przyłączcie się do nas. Praca w gazetce szkolnej to duża frajda.
W pierwszym powakacyjnym numerze proponujemy:

1. Historie z życia wzięte - opowieści piątoklasistów i szóstoklasistów
2. Uśmiechnij się - żarty o uczniach i nauczycielach.
3. Ciekawostki - nie tylko ze świata sportu.
4. ,,Co w szkole piszczy" - informacje samorządu szkolnego.

naciśnij na link>>>Figielek26>>>
_____________________________________________________________________________________
25.09.2016r. wyniki XVI OFICJALNYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POWIATU ŁĘCZYCKIEGO

W WYŚCIGACH ROWEROWYCH"JEDZIEMY ŚLADAMI MIECZYSŁAWA NOWICKIEGO" >>>naciśnij>>>
galeria zdjęć>>>naciśnij>>>

_____________________________________________________________________________________
16.09.2016r. - "TO CO W ŻYCIU WAŻNE JEST" WYCHOWANIE DO WARTOŚCI - APEL SZKOLNY

W dniach 12 - 16 września 2016r. przeżywaliśmy w naszej szkole wyjątkowy tydzień. Był to VI Tydzień Wychowania. Towarzyszyło nam hasło "Miłosierni jak Ojciec".  W ramach obchodów tego tygodnia we wszystkich klasach naszej szkoły na lekcjach  religii zostały przeprowadzone katechezy  "Zawsze jest wyjście. Uczynki miłosierdzia programem naszego życia". W holu szkoły można było obejrzeć ciekawą wystawę prac plastycznych "Ja i moje wartości". Jako nadrzędną wartość uczniowie wskazali przede wszystkim rodzinę i przyjaźń. W dniu 16 września 2016r. uczniowie klasy VI b, dziewczynki z klasy V a - Karolina Adamiak i z klasy IV b - Eliza Gabryelczak   zaprezentowali montaż słowno-muzyczny pod kierunkiem p. A. Olejniczak, p. Doroty Pałczyńskiej oraz p. B. Szymczak, pt. "To co w życiu ważne jest", poprzedzony słowem wstępnym Pani dyrektor Krystyny Grabowskiej.  Występujący wprowadzili swoich młodszych kolegów i koleżanki w świat wartości, którymi należy kierować się w życiu. Prawda, życzliwość, życie, uśmiech, odwaga, miłość, zaufanie, radość, cierpliwość - oto prawdziwe wartości przynoszące szczęście. Piosenka finałowa "Abyśmy byli jedno", która rozbrzmiała na koniec spotkania była swoistego rodzaju apelem "Gdzie ludzi jednoczy radość, uśmiech i dłonie splecione w serdecznym uścisku, tam zawsze świeci słońce". Cała społeczność szkolna: uczniowie klas I - VI, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i nieliczna grupa rodziców trzymając się za ręce przekazywali sobie nawzajem "iskierkę przyjaźni" poprzez wspólny śpiew, uśmiech i radość towarzyszącą przedsięwzięciu. "Pielęgnujmy wartości, nie szukajmy powodów tylko sposobów rozwiązania problemów, które są wkomponowane w życie każdego człowieka", apelowała pani dyrektor K. Grabowska, dziękując za piękny, niecodzienny przekaz do społeczności szkolnej.
galeria zdjęć>>>naciśnij>>>
____________________________________________________________________________________

11.09.2016r - REGULAMIN XVI OFICJALNYCH MŁODZIEŻOWYCH MISTRZOSTW POWIATU ŁĘCZYCKIEGO
W WYŚCIGACH ROWEROWYCH"JEDZIEMY ŚLADAMI MIECZYSŁAWA NOWICKIEGO"
WITÓW, 24 września 2016r.
>>>naciśnij na link>>>pdf
_____________________________________________________________________________________
31.08.2016r. - Zapraszamy wszystkich rodziców oraz uczniów  na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017  1 września 2016r. o godz. 9.00

_____________________________________________________________________________________


index.html
Podziękowanie dla Rodziców / Przyjaciół szkoły
1, 2